BLISKI IDEAŁU BIULETYN

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest to specjalna strona internetowa, na której publikowane są informacje publiczne. Taki biuletyn musi prowadzić każda instytucja, która zarządza pieniędzmi publicznymi lub wykonuje zadania władzy publicznej. Umożliwia to zainteresowanym osobom łatwe zapoznanie się w dowolnej chwili z podstawowymi dokumentami i informacjami związanymi z daną instytucją. Nie ma limitu „maksymalnego” treści w BIP, czyli każda instytucja z własnej inicjatywy ma możliwość regularnego zamieszczania w swoim biuletynie wszystkich informacji publicznych, które posiada. Ważna jest również forma udostępnianych informacji czy ich aktualność.


Sprawdź za pomocą zaproponowanych przez nas ankiet, jak wiele z możliwych informacji publikuje wybrana przez Ciebie instytucja i jak są one aktualne. Ciężko stworzyć kryteria, które pokazałyby, jak powinien wyglądać idealny BIP. Dlatego przedstawione przez nas propozycje oceny biuletynów mają wyłonić te „jak najbliższe ideału”.

O BIP-ie